Als lid van FNV Horecabond ontvang je flinke korting op trainingen van Hospitality Academy! Word hier lid of log in.
Sla navigatie over en ga naar de inhoud Menu

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 15 september 2021. 

Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond biedt online workshops en trainingen aan. In dat kader heeft FNV Horecabond de Hospitality Academy opgericht. Alle online workshops en trainingen worden uit naam van Hospitality Academy aangeboden, via de website www.hospitalityacademy.nu. Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door FNV Horecabond, handelend onder de naam Hospitality Academy. 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving.
Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggenvoordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij Hospitality Academy doen met informatie die we over jou te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.  

Contact
Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. 

Account 
Op onze website kun je een account aanmaken (uitvoering van de overeenkomst), waarna je je kunt aanmelden voor een webinar of training.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Inloggegevens 
 • IP-adres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. 

Aanmelden online workshop of training
Wil je een online workshop of training volgen, dan kun je je hiervoor inschrijven via onze website (uitvoering van de overeenkomst).
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer  
 • Lidmaatschap vakbond 
 • Betalingsgegevens 
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na afloop van de training of webinar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Deelnemen schoolvoorlichting
Wil je deelnemen aan een door je school aangeboden of verplichte schoolvoorlichting, dan kun je je hiervoor inschrijven via onze website (uitvoering van de overeenkomst). Het kan ook zijn je school je inschrijving heeft verzorgd. In dat geval heeft je school toestemming verzocht je gegevens te verwerken en met ons te delen zodat wij de schoolvoorlichting kunnen voorbereiden en verzorgen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer  
 • Lidmaatschap vakbond 
 • Betalingsgegevens 
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na afloop van de schoolvoorlichting. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Nieuwsbrief
Als je op de hoogte wilt blijven van ons online workshop- en trainingsaanbod, en informatie wilt ontvangen over FNV Horecabond en een van de vier sectoren (FNV Horeca, FNV Catering, FNV Recreatie of ZZP Hospitality), dan kun je je aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief die we per e-mail versturen. Wij versturen pas een nieuwsbrief als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

Lidmaatschap
Via de website van Hospitality Academy kun je je aanmelden voor een lidmaatschap bij FNV Horecabond (uitvoering van de overeenkomst).
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum 
 • Informatie over je arbeidscontract (naam werkgever, functie, aantal werkuren per week, leermeester)
 • Informatie over je (eventuele) uitkering   
 • Betalingsgegevens 

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat je het lidmaatschap hebt opgezegd. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
Hospitality Academy deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft; 
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners 
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Trainingslocaties 
 • Extern ingehuurde trainers
 • Partners 

Om onze dienst aan jou te kunnen verlenen, kan Hospitality Academy jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Hospitality Academy doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken, afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens, of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is. 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Hospitality Academy neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Cookies
Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

Cookie; Entiteit; waarborgen

Soort

Doel

Bewaartermijn

Cloudflare
Cloudflare Inc., Verenigde Staten

Privacy Shield
Privacyverklaring

Functioneel

Cloudflare, het inhoudnetwerk, identificeert het vertrouwd webverkeer.

1 jaar

Google Tag Manager
Google LLC, Verenigde Staten

Privacy Shield
Privacyverklaring

Functioneel

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie

Google Analytics
Google LLC, Verenigde Staten

Privacy Shield
Privacyverklaring

Analytisch

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld.
Dat betekent dat we: 

 • een verwerksovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google;

we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met Analytics.

Maximaal 26 maanden

Diversen:
First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

 In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Welke privacyrechten heb je?
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@fnvhorecabond.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond
h.o.d.n. Hospitality Academy
Louis Armstrongweg 100
1311 RL Almere

E-mailadres:               info@fnvhorecabond.nl
Telefoonnummer:      036-5358555
KvK-nummer:             40530088

Je kunt ook een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:
Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Louis Armstrongweg 100
1311 RL Almere
E-mailadres: privacy@fnvhorecabond.nl

Word lid van FNV Horecabond

Natuurlijk wil je elke dag met plezier je werk kunnen doen. FNV Horecabond maakt zich daar sterk voor! Of het nu gaat om je salaris, arbeidsomstandigheden of doorgroeimogelijkheden. Als lid kun je altijd op iemand terugvallen en profiteer je van de vele voordelen.